առաքեալ

առաքեալ

Dasnabedian 1995: 417

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 9,13
apôtre

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՌԱՔԵԱԼ — (ելոյ, ով կամ աւ, ոց, ովք կամ օք.) NBH 1 0298 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c ա.գ. ἁπόστολος missus, legatus, nuntius, apostolus Այն՝ որ առաքի ʼի պատմել զհրամանս առաքչին հրեշտակութեամբ իւիք. խրկուած. *Եւ ես եմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՔՈՂ — (ի.) NBH 1 0301 Chronological Sequence: Unknown date, 14c Նոյն ընդ վ. (=ԱՌԱՔԻՉ) *Հայր առաքօղ միածնիդ: Օրհնութիւն առաքողին՝ ʼի բարձունս. Շար. եւ այլն: Եւ որպէս Անձն ծագօղ կամ բղխօղ այլոյ անձին. *Հայր առաքող, եւ ոչ առաքեալ. Որդին՝ առաքեալ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՆԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0196 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. αὑτεξουσιότης, τὸ αὑτεξούσιον sui juris esse, libertas, liberum arbitrium Իշխանութիւն. ազատութիւն կամաց եւ ընտրութիւն. կամք. յօժարութիւն. ... *Ոչ կամէր, թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0299 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁποστηλή missio, apostolatus Առաքումն ʼի հրեշտակութիւն. առաքիլն դեսպանութեամբ. պատգամաւորութիւն որպիսի՛ եւ իցէ. ... *Առաքեալ եղեւ նոյն մագիստրոսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՔԵՄ — (եցի.) NBH 1 0300 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c (ʼի ձայնէս աք. այաք. իբր յոտս հանել.) ἁποστέλλω, ἑξαποστέλλω , ἑπαποστέλλω, πέμπω mitto, dimitto եւն. Դնել զոք ʼի ճանապարհ. արձակել ʼի տեղի ուրուք. յղել զմարդիկ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՌԱՔ — ( ) NBH 1 0329 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c, 12c ա. ՅԱստուծոյ առաքեալ. սրբազան եւ պատուաւոր ինչ. *Աստուածառաք սպասաւորութիւն, կամ աստիճան. Նար. հ. եւ Նար. խչ.: ԱՍՏՈՒԱԾԱՌԱՔ. ՅԱստուծոյ առաքեալ ʼի պատիժ աստուածասաստ. աստուածահար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՐԵՇՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0140 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ՀՐԵՇՏԱԿ ἅγγελος angelus. գրի եւ ՀՐՇՏԱԿ. (լծ. պ. ֆիրիստէ, ֆէրիզթէ որ է Առաքեալ, եւ Թեւաւոր.) Պատգամաւոր երկնային. դեսպան աստուծոյ՝ զուարթուն երկնից. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՐՈԶ — (ի, ից, կամ աց.) NBH 2 0999 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c գ. որ եւ երբ. քաղդ. արաբ. քարօզա, քարուզ, քեարիզ. յն. քի՛րիքս . κήρυξ praeco եւ praedicator. Կարդցող ʼի ձայն բարձր հրապարակաւ. ձայնատու.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՎՍՏԱՀ — ( ) NBH 1 0067 Chronological Sequence: 10c ա. Ամենայնիւ վստահելի. անկասկած. հաւատարիմ. եւ համարձակ. բացարձակ. *Խնամող ուղեկից ամենավստահ: Ամենավստահ կառավարութեամբ (ընդ օդս): Շառաւիղս ամենավստահս ʼի խոնարհ առաքեալ. Նար. գանձ եկեղ. եւ Նար. հոգ. եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱԳՈՒՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c ձ. ԱՅԼԱԳՈՒՆԵՄ ԱՅԼԱԳՈՒՆԻՄ Այլագոյն լինել. յայլ գոյն կամ ʼի կերպարան փոխիլ. այլակերպիլ. այլայլիլ. փոփոխիլ. յեղաշրջիլ. փոխուիլ, ուրիշ կերպ ըլլալ. ... ἁλλοιόομαι …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՅԱՐ — ( ) NBH 1 0207 Chronological Sequence: 6c, 7c, 13c, 14c ա. Որ ոչ յարի. անկցորդ. հեռի. *Անյար ʼի վնասակար ցանկութիւնս. Յճխ. ՟Ժ: Եւ Անյարմար. անճահ. անմիափան. օտար. անտեղի. *Հայր յորդւոյ եւ ʼի հոգւոյ առաքեալ անուանիլ անյա՛ր էր. Ոսկիփոր.: *Ոչինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.